Terapia Systemowa

Pokuj w poradni psychologicznej
Terapia ta dąży do zmiany postrzegania własnych możliwości i wzmocnienia samooceny. Uczy dokonywania wyborów i pozwala zrozumieć, że są one zależne tylko od nas. Likwiduje blokady psychiczne przy realizacji nowych planów. Wykorzystuje wyłącznie obecny stan posiadania człowieka w zakresie dóbr materialnych, zawodowych, uczuć, ambicji i relacji osobistych.

Jest pomocna przy:
 • Samotności wśród ludzi
 • Niekontrolowanych wybuchach złości
 • Trudnościach w podejmowaniu decyzji
 • Bezradności wobec niesprawiedliwości
 • Braku wiary we własne możliwości
 • Braku poczucia bezpieczeństwa
 • Strachu przed zmianami

W efekcie zyskujemy:
 • Poczucie, że kierujemy swoim życiem wykorzystując posiadane możliwości
 • Likwidację blokad psychicznych
 • Poczucie przynależności
 • Nowe życie w pełni akceptowane
 • Zdolność do samodzielnych wyborów
 • Poczucie własnej wartości
 • Wiarę we własne możliwości