Doradztwo dla rodziców

Dziecko siedzące tyłem na krzesełkach
Obejmuje konsultację specjalisty z rodzicami dzieci, które sprawiają problemy wychowawcze. Określa kierunek pracy z dzieckiem i wskazuje drogi postępowania mające na celu rozwiązanie problemu. Porady praktyczne w celu uzyskania właściwych nawyków u dziecka.

Jest pomocna przy:
  • Problemach w kontaktach z rówieśnikami
  • Agresji i niekontrolowanych wybuchach emocji (zwłaszcza złości i gniewu)
  • Nadmiernym przeciwstawianiu się
  • Problemach w nauce i trudnościach ze skupieniem uwagi
  • Trudnościach z adaptacją w nowym środowisku
  • Braku samodzielności u dzieci w wieku od 1roku do 3 lat
  • Złych nawykach

Co zyskujemy:
  • Analizę i ocenę metod wychowawczych stosowanych przez rodziców pod kątem występującego problemu
  • Wiedzę na temat stosowania właściwych metod wychowawczych
  • Wskazania do korzystania z pomocy instytucjonalnej w odniesieniu do występujących problemów wychowawczych